کیت منبع تغذیه آزمایشگاهی 0 تا 30 ولت 3A

کیت منبع تغذیه آزمایشگاهی 0 تا 30 ولت 3A

کیت منبع تغذیه آزمایشگاهی 0 تا 30 ولت - 3 آمپری

لازمـه داشتن هـر آزمایشگاه و یا کارگاه الکترونیک داشـتن منبع تغذیه خوب و مطمئن مـی باشد از جمله این مزایا مـی توان به کارآیی دستگاه و دقیق بـودن تنظیم ولتاژ خروجی و ثبات در جریان های مختلف و نیز محدود کردن جریان خروجی توسط ولوم که شما می توانید دستگاه را در برابر اتصال کوتاه حفظ نمائید.
در این کیت از یک عـدد آی سی رگولاتور استفاده گردیده که همین امر باعث گردیده که کارآیی آن دقیق و بالا باشد و امکان تغییرات خروجی ولتاژی دقیق را فراهم می کند ونیز امکان تغییر آمـپر از صفر تا 3 آمپر را نیز به همین صورت تامین می نماید.
درضـمن با خرید یک عـدد ولت متـر و آمپر متـر دیجیتالی مهرام کیت یک منبع تغذیه کامل آزمایشگاهـی مـی توانید داشته باشید بطوریکه هر لحظه ولتاژ خروجی و همین طـور جـریان مصرفـی مـداری راکه به این کـیت وصل کرده اید نشان دهد. طـریقه نصب ولت متر و آمپرمتر هم در جزوه این کیت و نیز در جزوه ولت متر و آمپر متر چاپ گردیده است .
این کیت را بعد از مونتاژ و خـریداری ولت متر و آمپرمتر مهرام کیت و بعد از راهنمایی وصل کیتها به یکدیگر می توانید دریک جعبه مناسب که دارای سوراخ یا برش های شبکه ایی برای خروج حرارت ترانس و نیز ترانزیستور قدرت که داغ می گردد قراردهید البته با رعایت تمامی موارد ایمنی چه ازلحاظ وصل سیم ورودی برق به ترانس و نیز خروجی های کیت .
پیشنهاد : در صورتیکـه از این کیـت به طور دائـم در روز وطـی ساعات مختلف بخواهید استفاده نمائید یک عدد فن سایز 8×8 یا 10× 10 سانتی متر تهیه کرده و بین کـیت و ترانس قرار دهید بطوریکه پس ازوصل ولتاژ به فن باد خروجی بطرف ترانس برخورد نماید بدین ترتیب تا حدود زیادی میتوانید گرمای هیت سینگ ترانزیستور قدرت و ترانس را دفع نمائید.

توجه : با خرید این کیت باید یک عدد ترانس دوبل سه سر 12 یا 16 ولت با جریان حداقل چهار آمپر (4A) قدرت واقعی تهیه فرمائید.

مشخصات کیت منبع تغذیه آزمایشگاهی 0 تا 30 ولت - 3 آمپری :