ریموت 2 دگمه 315MHZ

ریموت 2 دگمه 315MHZ

ریموت 2 دگمه با فرکانس کاری 315MHZ - کدفیکس دستی

در واقع این ریموت قسمت فرستنده کنترل از راه دور های رادیویی می باشد و شما برای راه اندازی کیت های گیرنده کنترل از راه دور رادیویی به این ریموت نیاز دارید.
همانطور که گفته شد فرکانس کاری این ریموت 315MHZ می باشد و دارای هشت پایه آی سی خالی جهت کد بندی می باشد.
با توجه به قابلیت کد بندی ریموت های فرستنده و گیرنده های کنترل از راه دور رادیویی بنابراین شما محدودیتی در تعداد ریموت ها و گیرنده ها ندارید و می توانید هر تعداد ریموت را با گیرنده های کنترل از راه دور رادیویی به شرط همسان بودن کدبندی ها راه اندازی نمائید.
  • ریموت 2 دگمه
  • 315MHZ
  • کد فیکس دستی
  • ولتاژ 12VDC باطری
  • با جریان مصرفی کم
  • با آی سی IC PT2262
  • با برد 100 متر